Presentasjon med Leger uten grenser

Vi ønsker alle velkommen til en litt annerledes presentasjon med Leger uten grenser. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. De varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet. De trenger folk med forskjellige yrkesbakgrunner/erfaring, ikke bare leger.